Αυτές είναι οι Top 20 εφαρμογές για τον Φεβρουάριο του 2015 στο Tizen Store. Στη θέση Νο.1 συντάμε το WharsApp Messenger με την πρώτη τριάδα να συμπληρώνουν η Opera Mini Web browser και η Hungama. Στις υπόλοιπες θέσεις τις περισσότερες καταλαμβάνουν games.

Top 20 Tizen apps