Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 2oυ Συνέδριoυ Tizen Developer Conference θα πραγματοποιηθεί 22 με 24 Μαΐου στο San Francisco στην Αμερική. Πρόκειται για μια πρώτη αποτύπωση του τι θα απασχολήσει το συνέδριο και προέκυψε μέσα από 160 προτάσεις που υποβλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην οργανωτική επιτροπή του Tizen Developer Conference.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου και δηλώστε συμμετοχή εδώ.

2nd Tizen developer conference

Application development and deployment
• An Overview of the Tizen Native Application Framework
• Basics of HTML5 game development
• Cordova on Tizen Magnolia
• Developer Highlight Presentations: Native App Development for Tizen Devices
• Developer Highlight Presentations: Web App Development for Tizen Devices
• HAXM accelerates Tizen SDK emulator on Windows/Mac
• Highly portable HTML5 games on Tizen
• HTML5 features on Tizen
• Introduction of Tizen SDK minimal web development tools
• Making Tizen Native Apps with the Native UI Framework
• Migration of Existing WebApps to Tizen
• Porting existing PhoneGap apps to Tizen OS
• Porting iOS and Android Applications to Tizen
• Protecting JavaScript Source code in Web Runtime
• Social Platform Concept and Demo: beyond Tizen 2.x
• Tizen Design Guideline and User Experience
• Tizen supporting Enablers and Game Engines
• Tizen Web Device API Hands-On Lab
• Tizen. Using the Smart Approach to Attract Apps
• WebGL & WebSockets for 3D Multi-Platform Multiplayer Gaming
• Write Your “Angry Bird” Game on Tizen for Fun and Profit

Platform and device development
• Accelerated HTML5 Rendering for the Tizen Platform
• Audio management for Tizen IVI
• Best Practice for Tizen Platform: from code to device
• Content Security Framework
• Experiences Developing a Wayland Based Tizen IVI HMI
• Fixing the leaking tap — power management enabling and tuning for IA Tizen phone
• Hardening WebKit2
• How to embrace wayland for tizen
• It May Be Simple But How Is It Useful, Smack Me Now
• Next generation BlueZ & Bluetooth Smart devices
• Performance optimization of Tizen Webkit: Memory and Graphics
• Rendering Quality in WebKit’s Open Source Graphics Stack
• Tizen Download & Go for IVI
• Tizen Input Service Framework Overview
• Tizen Telephony Framework in Tizen 2.1: what’s new?
• Tizen Web Runtime Update

Tizen project, process, and progress
• Approach of In-Vehicle Infotainment development on open source software
• Security Analysis of Native Applications for the Tizen platform
• The Tizen Development Model
• Tizen Compliance Tests (TCT)
• Tizen Overview and Architecture
• Tizen Store introduction
• Tizen.org Web Infrastructure
• Web OS opportunities and challenges in China market