Οι developers και όλοι όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος Tizen OS εργάζονται πυρετωδώς για να παρουσιάσουν σύντομα(;) τους καρπούς των πολύμηνων προσπαθειών τους. Σε αυτό συνηγορούν οι παρακάτω φωτογραφίες που απεικονίζουν ένα λευκό Samsung Galaxy S4 και το μαύρο κλασσικό Reference Device RD-PQ με τα “σωθικά” του Galaxy S III να τρέχουν την πιο πρόσφατη έκδοση Tizen 3.0. Ανυπομονείτε;

Tizen Galaxy S4

Tizen Dev RD-PQ Tizen 3.1

[via, via]